Lärare och ung student

Läxhjälp - Baronbackarna

Fem dagar i veckan - Tre timmar per tillfälle erbjuder vi läxhjälp

Vi har coacher som är specialiserade på att arbeta med barn som har inlärningssvårigheter, det kan vara dyslexi, ADHD, autism eller annan diagnos.

Teacher på en matteklass

Läxhjälp - Vivalla

Fem dagar i veckan - Tre timmar per tillfälle erbjuder vi läxhjälp

Vi har coacher som är specialiserade på att arbeta med barn som har inlärningssvårigheter, det kan vara dyslexi, ADHD, autism eller annan diagnos.