SFH.png

School For hope

Vi vill gärna inspirera fler att engagera sig via oss eller på andra sätt. Vi vet att skolan är en viktig nyckel för barns välmående samt samhällets utveckling och School for hope vill tillsammans med ditt företag adoptera, renovera och driva en skola i ett utvecklingsland.

sarac farming logo.jpg

Sarac Farming

Vårt mål är att bidra till livsmedelssäkerhet baserad på hållbar jordbruksproduktion. 

Utvecklingsplanen för Sarac Farming ger ett hållbart jordbruk för att förbättra befolkningens kvalitet i regionen och vi söker samarbeten.

Incomplete Giraffe Puzzle

Somalia School

Vi är fadder åt en skola i Somalia, för vi anser att alla har rät till utbildning

Convivir samarbetar med liksinnade organisationer.